Laura de Faber

Laura de Faber, B-dareLaura de Faber is sinds begin 2017 werkzaam als zelfstandig organisatieadviseur, facilitator, trainer en coach. Dit doet zij vanuit haar eigen bedrijf: LMTLSS, Limitless, ofwel grenzeloos. Ze is gespecialiseerd in Sociaal constructionisme (in interactie betekenis geven), Appreciative Inquiry (waarderend onderzoeken) en Design Thinking (het herkennen van onbekende, onvervulde behoeften van mensen om vervolgens in gezamenlijkheid en al testend een passende oplossing te maken).

In 2016 is Laura één van de twintig Design Thinking coaches voor de Plastic Free Rivers Hackathon van RWS. Vanaf die tijd is zij steeds meer bekwaam geraakt met Design Thinking. Voordat ze haar eigen bedrijf startte was ze ruim tien jaar werkzaam als managementconsultant bij Van Aetsveld, een middelgroot adviesbureau, gespecialiseerd in verandermanagement en projectmanagement in zowel profit als non-profit organisaties. In die hoedanigheid heeft ze diverse opdrachten gedaan en met veel verschillende leiders gewerkt.

Tijdens haar werk als managementconsultant is Laura met regelmaat gevraagd als procesbegeleider, facilitator, trainer, docent en coach. Laura luistert letterlijk en met aandacht. Zij is begaan met iedereen en krijgt daardoor in korte tijd het vertrouwen van mensen, zodat ze hen (weer) in hun kracht kan helpen. Haar aanpak is creatief en praktisch. Zij brengt variëteit in, helpt om niet meer helpende patronen te ontdekken en het verlangen voor zoeken naar mogelijke alternatieven te vergroten.

Profiel

Trainer op het gebied van organisatieverandering en -vernieuwing en persoonlijke effectiviteit. Zij helpt mensen nieuwe werkelijkheden ontdekken. Werkelijkheden die er ook zijn of kunnen zijn, maar vanwege allerlei redenen onvoldoende aandacht kregen. Betekenisgeving speelt hierin een grote rol.

Coach voor professionals en leidinggevenden die het gevoel hebben te zijn vastgelopen in hun werkomgeving. Zij activeer graag alle zintuigen en werkt met een waarderende aanpak.

Adviseur voor bedrijven en teams met een verander- of vernieuwingsvraag. Zij zet diverse methodes in om samen met de klant op zoek te gaan naar wat hen nog helpt, wat niet meer en wat op termijn zou kunnen helpen. Design Thinking is één van deze aanpakken, waarbij ze mensen leert om eerst in de schoenen van de ander (klant, cliënt, etc.) te gaan staan, alvorens wordt overgegaan tot het in co-creatie bedenken van de ‘challenge’ en bedenken en uitvoeren van de meest passende oplossing.

Professionele Vorming

Cultureel Maatschappelijke Vorming, Hogeschool Utrecht
Bedrijfskunde, Rotterdam Business School
Adviesvaardigheden voor adviseurs, Schouten en Nelissen
Korte opleidingen en workshops: Belbin, PRINCE II, IPMA, Veranderkunde en verandermanagement
Opleiding trainer en coach Effective Intelligence, Jerry Rhodes via Mindcom
Leergang Interventiekunde (gebaseerd op sociaal constructionisme), bij Shirine Moerkerken
Strange Reinventing Organizations, Het Eerste Huis
Be the Change / Over de streep, challengeday.org
Appreciative Inquiry, Instituut voor Interventiekunde