Hans Heyda

Hans Heyda, - trainer, coach, eigenaarHans Heyda is sinds 2003 zelfstandig trainer, coach en adviseur voor Centurio – de kracht van leiderschap. Daarvoor was hij actief in het organiseren van managementopleidingen bij de Koninklijke Marine (hoofd managementopleidingen), BOB Kennisoverdracht (hoofd trainingen) en TSM Business School (programmadirecteur MBA opleiding).
Zijn leiderschap heeft hij met name ontwikkeld bij het Korps mariniers. Hoogtepunten uit die periode zijn het werken als compagniescommandant voor de VN in Cambodja en als zelfstandig commandant van 170 mariniers voor NATO in Bosnië.
De menskant van het management vindt Hans het meest interessant. Dit komt geheel tot uiting in zijn expertise, trainingen in leiderschap en teamvorming.

Profiel

Trainer, die zijn lol en inspiratie haalt uit het ontwikkelen van leiderschap in organisaties en het laten samenwerken van mensen. Ik heb mezelf ontwikkeld tot een specialist in trainingen over situationeel, coachend en inspirerend leiderschap, en in teamvorming en het begeleiden van startende teams.
Coach, die graag met de ander vanuit zelfinzicht en eigen verantwoordelijkheid op de ontdekkingsreis gaat die persoonlijke ontwikkeling heet. Hierbij coach ik op gedrag, maar ook op overtuigingen en zingeving.
Adviseur, die samen met de klant het Management Development beleid ontwikkelt en de klant bijstaat in de organisatie en uitvoering van dat beleid. Ik ga ervan uit dat Management Development onlosmakelijk verbonden is met de strategie van een bedrijf en begeleidt ook klanten in het proces van strategievorming, verandering en implementatie.
Interim leider, die graag uitdagende klussen realiseert via een waarderende aanpak. Ik begeleid mensen naar zelfsturing door hen een collectieve ambitie te laten formuleren die een grote mate van overlap heeft met de eigen zingeving. Ik koester het tegengeluid en creëer een veilige omgeving door consequent en congruent (met de gezamenlijk afgesproken waarden) gedrag te laten zien.

Motto

Groeien betekent ontwikkelen; de wikkels afnemen en terug naar de kern en de kracht van de mens, maar ook naar de kern en de kracht van de organisatie. Wanneer ik dit proces faciliteer en deelnemers opereren vanuit eigen verantwoordelijkheid, dan resulteert dat in een blijvend effect en daarmee maak ik mezelf misbaar.

Werkwijze

In mijn werkwijze neem ik mijn ervaringen als leidinggevende mee en leef mij snel en makkelijk in. In een training, coachingstraject of adviesdienst vind ik het belangrijk dat opdrachtgever, opdrachtnemer en deelnemers vanuit betrokkenheid hun rol invullen en vanuit hun eigen verantwoordelijkheid tot actie komen. Dit zijn de elementen waarop ik stuur. Ik vind het leuk mensen en partijen bij elkaar te brengen. Ik ben dienstbaar, wil niet de boventoon voeren en ben bereid ‘de gaten dicht te lopen’ als dat even niet anders kan. Een klant (Ida Vincent van ASVB) aan het woord: ‘Typisch voor Hans vind ik: grote betrokkenheid, proactief, in coaching behoorlijk confronterend, niet door verbaal geweld, maar door voorbeeld gedrag en zelf laten ontdekken van gedrag en overtuigingen’.

Professionele Vorming

Pedagogische Academie
Officiersopleiding bij de Koninklijke Marine
Train de Trainer opleiding (Jan Remmerswaal), Coach de Coach opleiding (School voor Coaching) en opleiding Systemisch Werken (TCT opleidingen)
Korte opleidingen als (gelicenceerd) trainer in Transactionele Analyse, Insights persoonlijkheidsprofielen,
Situational Leadership II, Building High Performance Teams