Wie zijn wij

B-dare biedt leiders een nieuw perspectief op persoonlijke- en organisatieontwikkeling. Wij starten bij mogelijkheden en talenten en verbinden doelen en actie aan een inspirerend toekomstbeeld. Wij bieden een ontwikkelingstraject aan dat zelfbeeld, waarden, drijfveren en zingeving op diepgaande wijze blootlegt. Dit geeft energie om volgende stappen te zetten. Wij gaan aan het werk met het herkennen en erkennen van oude of belemmerende patronen die niet effectief zijn in de rol van de leider of binnen het team of de organisatie. Leiders in onze trajecten maken het verschil in hun organisatie vanuit hun authenticiteit en unieke kracht! Dat hoeven ze niet alleen te doen. Juist het kunnen inrichten van een effectief leiderschapsproces met meerdere mensen die hun eigen leiderschapskwaliteiten inzetten blijkt een succesvol antwoord te zijn voor de complexe vraagstukken van deze tijd. Wij bieden handvatten voor het inrichten van gedeeld leiderschap, gebaseerd op co-creatie.

Visie

Wij leveren een betekenisvolle bijdrage aan ontwikkelende organisaties, waarin mensen vanuit zelfsturing hun talenten optimaal inzetten en waarin hun eigen zingeving past bij de bedoeling van de organisatie. Deze organisaties geven op inspirerende en verantwoorde wijze invulling aan hun bestaansrecht.

Missie

Wij trainen en coachen leiders in de ontwikkeling van hun leiderschap en in hun bijdrage aan de ontwikkeling van de organisatie waaraan zij leiding geven. Wij faciliteren organisaties bij het ontwerpen, uitvoeren en verankeren van hun transitieproces.