Introductieworkshop Essenties van Leiderschap

Introductieworkshop Essenties van Leiderschap

 

“Leiderschap is het dusdanig beïnvloeden van anderen, dat zij vanuit eigen potentieel en verantwoordelijkheid grote prestaties kunnen realiseren.”

Er is in deze economisch turbulente tijden een groeiende behoefte aan visionaire leiders, die hun medewerkers kunnen inspireren tot grote prestaties en vernieuwing. Integere leiders die mensen weten te verbinden. Leiders die zelf voortdurend blijven leren en die weten wat hun sterke en kwetsbare kanten zijn. Hun kracht is noodzakelijk in deze lastige tijden om rust en richting te kunnen bieden.

In deze workshop van een dagdeel maken we je bekend met wat effectief en authentiek leiderschap inhoudt, wat het voor jou kan betekenen en hoe je het zou kunnen realiseren. 
Deze training kan ook een opstap zijn naar het persoonlijk ontwikkelingstraject ‘De Essenties van Leiderschap’.

De eerstvolgende workshop wordt 1 juni a.s. van 14.00 uur tot 17.00 uur verzorgd in Garderen. De kosten bedragen € 150,00 per persoon, exclusief BTW. Indien je besluit deel te nemen één van onze persoonlijke ontwikkelingstrajecten worden de kosten van de introductieworkshop op de prijs van het traject in mindering gebracht.