Resultaten

Dit leiderschapstraject helpt je terug te keren naar je innerlijke kracht, je authenticiteit. B-dare helpt leiders de zeven essenties van hun leiderschap te ontwikkelen. Het gaat ons er niet om te ondersteunen bij het versterken van  vaardigheden of het helpen doorvoeren van veranderingen in gedrag. Wij zijn erop gericht leiders aan te zetten tot transformatie. Transformeren is een doorbraak creëren naar een andere manier van kijken, van denken, en uiteindelijk van doen. We werken daarbij op het niveau van ervaringen, gevoelens, waarden, identiteit en zingeving.

Voor wie?

..voor leiders die het verschil willen maken!

Wij hebben het persoonlijk ontwikkelingstraject ‘De Essenties van Leiderschap’ ontwikkeld voor ervaren leiders, die merken dat ze ondanks hun ervaring teveel op wilskracht doen, die minder effectief zijn dan ze willen of, ondanks al hun pogingen in bepaalde patronen blijven hangen.

Resultaten – de deelnemers: