Leergang ‘Leidinggeven aan Eenheidsontwikkeling’

Gastdocenten

Aangezien wij natuurlijk niet de enige zijn die interessante perspectieven hebben over leiderschap, hebben wij aansprekende gastsprekers bereid gevonden vanuit hun eigen authenticiteit een eigenzinnige bijdrage te leveren aan het persoonlijk ontwikkelingstraject:


Pieter Klaassen – ervaren Aikido leermeester, die mensen

Resultaten

Dit leiderschapstraject helpt je terug te keren naar je innerlijke kracht, je authenticiteit. B-dare helpt leiders de zeven essenties van hun leiderschap te ontwikkelen. Het gaat ons er niet om te ondersteunen bij het versterken van  vaardigheden of het helpen …

Recenties

Ina van Honk, adjunct hoofd woondiensten  Woningstichting Leusden – ‘Tijdens de bijeenkomsten van de leergang heb ik via verschillende methodes (zoals Aikido, dialoog, geleide meditatie en intervisie) naar mijzelf gekeken en hoe ik reageer in bepaalde situaties. Door zelfreflectie en …

Eerstvolgende trajecten

Data en kosten

Het eerstvolgende traject start in het najaar van 2021 en wordt in overleg ingepland. De bijeenkomsten vinden plaats bij Hampshire Inn Mooi Veluwe te Putten en duren van donderdagmiddag 15.00 tot vrijdagmiddag 17.00 uur De kosten van het ontwikkelingstraject bedragen € 5.950,- , exclusief BTW en exclusief de kosten voor overnachtingen en maaltijden.

Persoonlijk ontwikkelingstraject voor ervaren leiders

Het persoonlijk ontwikkelingstraject bestaat uit 5 seminars, verspreid over de periode van ruim een jaar. Naast zelfanalyse en -reflectie, de vele praktische bewustwordingsoefeningen en nieuwe theoretische kaders bieden inspirerende gastsprekers frisse perspectieven aan op leiderschap en de zeven essenties. Het traject eindigt met het presenteren van een leiderschapsverklaring door de deelnemers.

  • Seminar 1 - zelfbeeld en overtuigingen
  • Seminar 2 - essenties en intenties
  • Seminar 3 - waarden en zingeving
  • Seminar 4 - visie
  • Seminar 5 - authentiek leiderschap
Coaching In de periode tussen de modules vindt telkens met elke deelnemer een individueel coachingsgesprek plaats van 1,5 uur per keer. Centraal hierin staat het persoonlijk leiderschapsprofiel dat ieder in dit traject opstelt met daarin zijn/haar leerdoelen. Intervisie Daarnaast komen de deelnemers onder begeleiding van de cursusleiders tussen de modules vier keer bij elkaar voor een intervisiebijeenkomst. Hierin brengen de deelnemers om beurten probleempunten en vraagstellingen in, waar men van de anderen gerichte adviezen op krijgt, gerelateerd aan de te ontwikkelen essentie van leiderschap. Elke intervisiegroep bestaat uit 4 tot 6 deelnemers. Drie maanden na het laatste seminar komen de deelnemers weer bij elkaar om hun ontwikkelingen en acties te evalueren in een follow-upbijeenkomst.