Nieuws

Training ‘Groeifeedback’ voor de gemeente Eindhoven

05 08, 2015 hans Comments Off on Training ‘Groeifeedback’ voor de gemeente Eindhoven
Training ‘Groeifeedback’ voor de gemeente Eindhoven

Wij zijn eind 2014 gestart met een intensief trainingstraject ‘Groeifeedback’ voor alle medewerkers en managers – 170 deelnemers – van één van de sectoren van gemeente Eindhoven. Het effect dat we – gemeente en B-dare – met het traject willen bereiken is dat medewerkers en management feedback geven en ontvangen op een dusdanige wijze, dat ze ervaren dat het een belangrijk middel is voor het realiseren van groei op persoonlijk- en organisatieniveau.

Gemeente Eindhoven - logo

Kernbegrippen in onze visie op leren en feedback, die de gemeente Eindhoven als uitgangspunt neemt, zijn:
• waardering van kracht, talenten en potentieel als vertrekpunt;
• eigen verantwoordelijkheid nemen;
• samen groeien door de dialoog aan te gaan;
• in verbinding zijn vanuit gezamenlijk benoemd effect en afgeleide doelen;
• leren van elkaar en van ‘best practices’;
• oefenen en ruimte om te experimenteren.

Om aan te duiden dat we met onze trainingsaanpak een bekrachtigende vorm van feedback geven beogen, die aansluit op onze visie op ontwikkelen, hanteren we de term ‘Groeifeedback’.

We merken in onze opdrachten dat de meeste mensen energie krijgen van onze waarderende aanpak; een nieuwe manier van kijken naar jezelf en van reageren op anderen. Tegelijk constateren we ook dat reageren op anderen vanuit een oordeel (defectgerichte benadering) een diepgewortelde, maar helaas contraproductief werkende gewoonte is. Deze is zo diep geworteld, dat terugval naar oud gedrag maar al te snel weer om de hoek komt kijken wanneer een fundamentele omslag achterwege blijft. Vandaar dit intensieve traject.

Aan het einde van dit leertraject – 3 trainingssessies en 3 intervisiebijeenkomsten per trainingsgroep in een periode van ongeveer 9 maanden – kunnen de deelnemers vanuit hun persoonlijke kwaliteiten en vanuit een gemeenschappelijke ‘groeimindset’ elkaar op veilige, effectieve en gelijkwaardige wijze groeifeedback geven. Hierdoor is ‘leren van en met elkaar’ een onlosmakelijk deel van de dagelijkse werkelijkheid Bergen - Sven Heydageworden.

Bijkomend effect is dat deelnemers over het algemeen ook hun mate van zelfsturing en zelfvertrouwen versterkt hebben. Als mensen zich veilig en gewaardeerd voelen, gaan ze automatisch meer de verbinding aan met elkaar. Dit gaat voorbij de grenzen van het eigen team en de afdeling en levert ook een betere relatie met klanten en gebruikers op.

We zijn nu op twee derde van het traject en zien binnen de sector de onderlinge samenwerking en de cultuur verschuiven van intern en nogal reactief naar meer open en constructief. Natuurlijk zijn er nog de nodige hobbels te nemen, maar het is inmiddels wel duidelijk dat het geven en ontvangen van groeifeedback een belangrijke bijdrage biedt aan het versterken van de samenwerking binnen en tussen de diverse teams en afdelingen. Ook zien we dat het managementteam haar voorbeeldfunctie aan het versterken is en de dialoog op gang brengt over oud zeer en zaken die na de reorganisatie anders en beter kunnen. Het is een intensief en mooi traject, waarin wij als trainers in co-creatie met de opdrachtgever en de regiegroep telkens maatwerk kunnen leveren.