Nieuws

Theory U – methode om ondernemingsplan te realiseren

09 10, 2015 hans Comments Off on Theory U – methode om ondernemingsplan te realiseren

B-dare heeft een woningcorporatie in het Oosten van het land geadviseerd en begeleid bij de totstandkoming van hun nieuwe ondernemingsplan. Zij wilden een procesbegeleider, die in staat was het managementteam op geïnspireerde en innovatieve wijze te prikkelen, te verleiden tot het denken buiten bestaande kaders en tot het ‘omdenken’ van bedreigingen naar kansen. Ze zochten ondersteuning bij het bepalen van de kaders voor een nieuwe visie op de toekomst. Deze visie moest uitgewerkt worden tot concrete beleidsuitgangspunten, waarin de toegevoegde waarde van de betreffende corporatie duidelijk naar voren komt. De kritische succesfactor was dat het ondernemingsplan voldoende inspirerend zou zijn voor de mensen in de organisatie om het te gaan realiseren.

De aanpak van B-dare is gebaseerd op de vernieuwende procesaanpak van ‘Theory-U’, aangezien het in de vraagstelling gaat om het doorbreken van bestaande visies, uitgangspunten en patronen en het realiseren van een inspirerend, flexibel en krachtig ondernemingsplan.

De doelen van de procesbegeleiding bij het inrichting van het nieuwe ondernemingsplan waren:

 • Het creëren van een open dialoog met MT en medewerkers, waarin ieder zijn of haar visie, dromen en ideeën kan inbrengen;
 • Het bieden van afwisselende werkvormen, waardoor inspiratie en creativiteit kan ontstaan in het exploreren van de ontwikkelingsrichtingen van de organisatie;
 • Helderheid over de sterkten, zwakten, bedreigingen en kansen voor de corporatie in de aankomende jaren;
 • Een gezamenlijke herziening en eerste invulling van de visie, missie, kernwaarden, uitgangspunten, toegevoegde waarde en doelen van de organisatie voor de aankomende vijf jaar in nauw overleg met alle medewerkers en de belangrijkste stakeholders;
 • Een gezamenlijk beeld waar deze woningcorporatie over vijf jaar kan staan in de lokale gemeenschap;
 • Inspiratie om met elkaar de aankomende jaren de toegevoegde waarde en de christelijke identiteit van de corporatie goed in beeld te brengen en te versterken;
 • Concrete concept-beleidsuitgangspunten waar ‘energie in zit’.

De 5 processtappen, die in de begeleidingsbijeenkomst van het managementteam volgordelijk met elkaar zijn doorlopen, zijn:

Theory U

 

 1. Seeing: oordeel uitstellen
  • met open blik kijken, open mind
  • feitelijkheden verzamelen: wat gebeurd er nu daadwerkelijk?
 2. Sensing: de intelligentie van het hart aanboren
  • empathisch luisteren naar elkaars wensen en beelden
  • verbinding aangaan met het thema vanuit een open hart
 3. Presensing: aanwezig zijn in het hier & nu met alle zintuigen aan
  • ervaren wat wel en geen energie geeft in visie en beleid
  • intuïtie gebruiken: wanneer staat ieder in zijn kracht en wanneer bied je echt toegevoegde waarde
 4. Crystallizing: het richting geven aan een mogelijke toekomst
  • vormgeven aan de inzichten en ideeën uit de presencingfase
  • helder inzicht met elkaar verkrijgen over de toekomst
 5. Prototyping: al doende de toekomst vorm geven
  • het in de wereld zetten van de voorlopige beleidsideeën
  • op zoek naar feedback in de omgeving en co-creëren

De procesbegeleiding bestond uit vier stappen. In stap 1 is gestart met interviews met de MT-leden, teneinde een gedegen SWOT-analyse te maken. De volgende stap behelsde een tweedaagse sessie met het managementteam in april 2015. De 5 fases van Theory-U werden met elkaar doorlopen, waarbij de eerste fase ‘Seeing’ in de voorbereidende interviews met de MT-leden was gedaan. De fase Presencing hebben we op enerverende wijze met behulp van Aikido-filosoof Pieter Klaassen doorlopen.