Nieuws

Persoonlijk Leiderschap bij gemeente Duiven

28 08, 2014 hans Comments Off on Persoonlijk Leiderschap bij gemeente Duiven
Persoonlijk Leiderschap bij gemeente Duiven

DuivenDe gemeente Duiven heeft de afgelopen jaren een organisatieverandertraject opgestart. Het begon met een visie- en missietraject met alle medewerkers en leidde uiteindelijk tot een nieuwe visie en missie die samen te vatten is onder het motto ‘Duiven Duidelijk en Dichtbij’. Er werden werkgroepen samengesteld om de implementatie van de nieuwe visie en missie mogelijk te maken. Een van de werkgroepen was de werkgroep besturingsfilosofie die vanuit vastgestelde waarden in de visie kwam tot een zevental normen met bijbehorende werkprincipes: effectiviteit, realisme, zelfsturing, competent, verbinding, veranderen en vertrouwen. Voor het jaar 2014 werden een viertal speerpunten geformuleerd. Middels een EMVI – Economisch Meest Voordelige Inschrijving – traject werd een partij gezocht die met een trainingsprogramma een bijdrage wilde leveren aan de verdere ontwikkeling van de speerpunten in de organisatie.

Die partij werd B-dare. Wij hebben een programma voor het kernteam, de teamleiders en alle medewerkers ontworpen, waarin de speerpunten Zelfsturing, Competent zijn, Verbinding en Vertrouwen onder de noemer Persoonlijk Leiderschap worden (door)ontwikkeld. Met de leidinggevenden werken wij aan het leiderschap wat zij moeten doen om de ontwikkeling van de medewerkers op de speerpunten te begeleiden. Met de medewerkers werken wij aan het ontwikkelen van de speerpunten bij henzelf.
We werken daarbij met waarderende aanpak – Appreciative Inquiry – en vanuit onze basisfilosofie dat iedere mens in principe competent wil zijn en steeds beter wil worden in zijn werk en het enige wat leidinggevenden moeten doen is de medewerkers regelruimte en vertrouwen geven om tot resultaten te komen. Deze basisfilosofie die wij al langer hanteren, wordt recentelijk ondersteund door wetenschappelijk onderzoek: de Self Determination Theory van Deci & Ryan.

b-authenticDe besturingsfilosofie van Duiven, onze basisfilosofie en de theorie van Deci & Ryan kennen een bijzonder grote mate van overlap. In de uitvoering van het project werken wij samen met Oda de Wit en Franke Jongsma, 2 ervaren collega trainers uit ons netwerk die net las wijzelf, de al genoemde basisfilosofie en de waarderende aanpak ‘leven’.

Het is mooi een dergelijke waardevolle bijdrage te mogen leveren aan de ontwikkeling van een organisatie, waarin de medewerkers zelf invloed hebben kunnen uitoefenen op de ontwikkelingsrichting die uiteindelijk gekozen is. Hiermee is de gemeente Duiven goed voorbereid op de uitdagingen die de komende jaren op hun pad komen.