Organisatieontwikkeling

Wij adviseren en begeleiden organisaties bij het ontwerpen, uitvoeren en borgen van hun transitieprocessen. Organisatieontwikkeling is wat ons betreft meer dan het doorvoeren van veranderingen. Het gaat om het loslaten van oude patronen en het sterker maken van de organisatie vanuit een nieuwe of geactualiseerde visie, die gedragen wordt door de medewerkers en de leidinggevenden en in verbinding is met de omgeving.

Onze advisering
Wij zijn graag vroeg in het ontwikkelproces betrokken, waardoor we in staat zijn om niet alleen een opleidingsgerichte aanpak, maar juist een integrale ontwikkelaanpak te ontwerpen. Vanuit onze brede bedrijfsmatige kennis en ervaring zien we wat er naast opleiden moet gebeuren in de organisatie om een transitie tot succes te maken.

Onze begeleiding bij de uitvoering
In de fase van de uitvoering werken we nauw samen met de opdrachtgever en de direct betrokkenen – vaak met een regiegroep – waarbij we uitgaan van datgene in de organisatie of in de mensen wat al aanwezig is aan kwaliteiten en potentieel. Dit levert bij de meeste betrokkenen de intrinsieke motivatie op om mee te bouwen aan de beoogde effecten. Indien zich in het proces nieuwe ontwikkelingen voordoen, reageren wij flexibel en doen datgene wat nodig is in de situatie, ook als dit afwijkt van de eerder afgesproken aanpak. Uiteraard altijd in afstemming met onze opdrachtgever. Wij zijn in ons handelen congruent aan de concepten die wij uitdragen: ‘Purpose Autonomy en Mastery’ en de ‘waarderende aanpak’ staan centraal in onze eigen werkwijze.

Onze borging
Wij denken actief mee over de verankering van een transitieproces en nemen medeverantwoordelijkheid in het welslagen van de transitie. Om de medeverantwoordelijkheid waar te kunnen maken, willen wij ook graag invloed in het maken van de juiste analyses en het nemen van de juiste besluiten. Tijdens de borgingsfase zullen wij steeds minder ondersteuning en begeleiding bieden en zullen de direct betrokkenen steeds meer zelf aan zet zijn met als doel het zelfstandig kunnen voortzetten van de ontwikkelingen binnen de organisatie.

Vraagstukken
U kunt ons inzetten bij onder meer de volgende vraagstukken. U wilt:
• een visiegedreven organisatie zijn door uw visie en missie te herijken of te ontwikkelen: gedragen door medewerkers en leidinggevenden en verbonden met de bedoeling van de organisatie;
• het leiderschap van uw leidinggevenden en managers verder versterken in het verlengde van uw visie en missie;
• het persoonlijk leiderschap en de zelfsturing van medewerkers (door) ontwikkelen;
• talentmanagement in uw organisatie vanuit de juiste houding werkbaar maken en in de genen van de organisatie verankeren;
• een volgende stap in de groei van uw organisatie maken en weet dat het gedrag van de medewerkers en leidinggevenden daarbij een kritische succesfactor zijn;
• de organisatiecultuur ontwikkelen in de richting van de beoogde doelen en effecten van de organisatie.