Waarderend Onderzoek

Wij gaan uit van de methode van Waarderend onderzoek, ofwel Appreciatie Inquiry. We leggen in onze begeleiding en training de focus allereerst op wat goed werkt in het team, de organisatie of het project. Problemen zijn zeker bespreekbaar, maar krijgen nu eens niet de vanzelfsprekende plaats op de eerste rang. Want: “mensen leren van hun fouten, maar ontwikkelen door hun successen!” (Peter Drucker).

NP-Afbeeldingen-Discovery

Voor de ontwikkeling van organisaties en van samenwerkingsprocessen is de waarderende aanpak (het halfvolle glas) bewezen effectiever. Nadat het thema of de ontwikkelvraag is vastgesteld, zijn de vier stappen in een waarderend ontwikkelproces:
Waarderen van het beste dat er al is:
Het identificeren van de kracht en kwaliteit in mens, team en organisatie, waarop we voort kunnen bouwen en wat de mensen in het team of de organisatie verbindt.
Dromen van het beste dat we zouden kunnen zijn:
Het ontwikkelen van een visie op de gewenste toekomst met een balans tussen wat we kunnen, wat we willen en wat we aandurven.
Ontwerpen van de benodigde activiteiten:
Het overbruggen van de kloof tussen waar we nu staan en waar we naar toe willen, door het plannen van de reis in concrete stappen en activiteiten.
Realiseren van de visie:
Handelen met een helder doel voor ogen en improviseren, wanneer de realiteit anders is dan ingeschat.