Theory U – diepgaande verankering

Theory-U als verfrissende methode voor complexe vraagstukken

Wij werken bij de begeleiding van strategische vraagstukken regelmatig en graag met deze vernieuwende en verfrissende methode. Theory-U van Otto Scharmer (2009) is genoemd naar de vorm van de letter U (de U-curve). Het beschrijft de diverse fasen die mensen/teams kunnen doorlopen, wanneer ze duurzame oplossingen of antwoorden zoeken voor complexe vraagstukken of problemen, of wanneer ze organisatieontwikkelingen willen voorbereiden.

NP-Afbeeldingen-PresencingTheory-U gaat ervan uit dat de kiemen van antwoorden op vraagstukken al aanwezig zijn, maar nog niet zichtbaar zijn aan de oppervlakte. Het U-curve proces leidt tot een diepgaand onderzoek van de belangrijkste knelpunten, kansen, feiten, waarden, dromen, drijfveren en doelen die men met betrekking tot het betreffende vraagstuk of thema helder wil krijgen. Vervolgens biedt het proces handvatten om deze bouwstenen om te zetten in concrete eerste stappen om tot resultaten te komen, die in nauwe afstemming met de omgeving kunnen worden getoetst en aangevuld.