Ontstaan

Ontstaan

In de ruim twintig jaar dat we leiderschapstrainingen verzorgden en tevens zelf als leiders werkzaam waren, kwamen we er achter dat we telkens teruggrepen op een aantal essentiële leiderschapsaspecten. Dit zette ons aan tot nader onderzoek in de uitgebreide leiderschapsliteratuur, waarin we onze ideeën en veronderstellingen toetsten. Ook hebben we diverse aansprekende leiders geïnterviewd en gevraagd naar de essentie van hun leiderschap. Al deze research en ervaringen hebben we in 2004 vertaald in ons model Essenties van Leiderschap.

Uitgangspunt van ons model is dat een effectieve en krachtige leider deze zeven essenties van leiderschap in zekere mate moet beheersen en moet kunnen toepassen wanneer de situatie daarom vraagt.