Nieuws

Theory U – boekbespreking

22 05, 2014 hans Comments Off on Theory U – boekbespreking
Theory U – boekbespreking

Door Annemarieke Nagel

Waar gaat het boek over?

Dit werkboek gaat over de praktische toepassing van het U-model van Otto Scharmer (researcher en senior docent bij Massachusets Institute of Technology), de grondlegger van ‘Theory U’ (2009). Deze theorie gaat ervan uit dat de kiemen van de antwoorden op organisatievraagstukken al aanwezig zijn, maar vaak nog niet aan de oppervlakte zichtbaar zijn. Door de collectieve wijsheid van de groep aan te boren via de vijf stappen in het model, komen vele organisaties inmiddels tot daadwerkelijke vernieuwing. Het is geschreven voor coaches, consultants en trainers die zich bezig houden met organisatieontwikkeling, maar is zeker ook een aanrader voor leiders die transities aansturen in hun organisaties.

De schrijvers, tevens consultants, zijn gegrepen door het model Theory U – genoemd naar de vorm van de letter U – omdat het vele puzzelstukjes in organisatieontwikkeling op hun plaats doet vallen. Stukjes over samenwerken, over oordelen, loslaten, een open attitude, echt luisteren, congruent zijn. Maar ook over energiewerk, mindfulness, voelen en het gebruiken van intuïtie. En zeker ook over leiderschap en het faciliteren van teams en organisatieontwikkeling. Het model sluit aan op de roep van deze tijd. Het doorlopen van de U raakt mensen ten diepste in hun verlangen om betekenis te hebben en helpt diepgaande veranderingen op collectief niveau te realiseren.

Naast deel één over Theory U bestaat er ook een tweede deel. Dit is een praktisch (werk) boek met veel verschillende werkvormen per fase van het U-model. Bovendien worden hierin een aantal cases uit het bedrijfsleven beschreven.

Waarom vind je dit boek interessant?

Het boek geeft heel helder weer wat er nodig is om naast het zichtbare deel in ontwikkelprocessen het onzichtbare, onbewuste deel, te kunnen betrekken. Scharmer geeft aan dat het betrekken van het onbewuste deel in onszelf het meest essentieel is wat we kunnen doen bij verandering. Met behulp van de vele oefeningen in het boek wordt tastbaar gemaakt hoe je belemmeringen met elkaar kunt ombuigen om tot diepe transformatie te kunnen komen. De 5 fasen in het model (seeing, sensing, presencing, crystallizing en prototyping) worden duidelijk en herkenbaar beschreven. Wat mij vooral aanspreekt is dat het eigenaarschap van veranderingen bij de deelnemers aan het ontwikkelingsproces wordt gelegd en dat je door de goed volgbare instructies van de oefeningen een gevoel krijgt dit zelf ook te kunnen begeleiden. Het U-proces gaat uit van doelstellingen en de resultaten liggen nog niet vast, zodat iedereen de verantwoordelijkheid kan nemen om creatief te zijn en zich te laten inspireren. Van belang is dat ieder zich blijft focussen op het collectief en dat de deelnemers zich verbonden gaan voelen met de beoogde veranderingen en de te nemen stappen. Dit zijn uitgangspunten die wij in onze leiderschapstrajecten al jaren als essentieel in effectief leiderschap beschouwen. Het boek heeft mij geïnspireerd om nog meer werkvormen te gebruiken in mijn en onze organisatieontwikkelingstrajecten die gericht zijn op het verbinden met de bron van het collectieve weten.

Waarom raad je het aan?

Het boek leest makkelijk, is illustratief, praktisch en geeft veel goede oefeningen. Het is met recht een werkboek waarin veel kennis en ervaring wordt gedeeld. Dit past naar mijn idee uitstekend bij het delen, verbinden, co-creëren en het nieuwe leiderschap dat we zo hard nodig hebben in deze tijd van transitie. Het helpt ons op laagdrempelige wijze naar een staat, waarin we steeds meer gaan zien en handelen vanuit ons diepste zelf, ons authentieke zelf. En dat is een staaltje knap werk!