Nieuws

Nieuwsbrief Mei 2018

23 05, 2018 admin Comments Off on Nieuwsbrief Mei 2018
Nieuwsbrief Mei 2018

Nieuwsbrief 16 – B-dare

Nieuwsbrief 16 – B-dare Hans Heyda, Annemarieke Nagel, Laura de Faber, Franke Jongsma
Welkom bij onze eerste nieuwsbrief van B-dare in 2018. Je ontvangt deze nieuwsbrief, omdat je ons al kent, of omdat je een relatie bent van Franke Jongsma of Laura de Faber, die ons team komen versterken.

We bevinden ons in een interessant tijdsgewricht, waarin thema’s als duurzaamheid, minder regels, meer zelfsturing en de feminiene kant van leiderschap steeds meer aandacht en waardering krijgen. Ook wij, trainers van B-dare, ontwikkelen ons steeds verder door op persoonlijk en vakinhoudelijk gebied. Zo heeft Hans het onderwerp Eenheidsontwikkeling vorm gegeven en samen met Franke Jongsma beschreven in een nieuw boek. Annemarieke gaat de komende jaren stevig aan de slag met het thema Macht om dit complexe en interessante onderwerp de plek te geven die het verdiend. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst treden Laura de Faber en Franke Jongsma toe tot B-dare. Zij versterken ons trainersteam om in de stijgende vraag naar onze training en begeleiding te kunnen blijven voorzien. Maar bovenal voegen zij hun expertise – Design Thinkingen Waarderend Leiderschap – toe aan de door onze klanten positief gewaardeerde trajecten en interventies van B-dare.

In deze nieuwsbrief stellen Laura en Franke zichzelf voor en nemen Annemarieke en Hans je mee in de nieuwe thema’s waaraan zij werken.

En last but notleast: 22 juni 2018 start een nieuwe groep het persoonlijk ontwikkelingstraject ‘Essenties van leiderschap Intensief’. Er is nog één plaats vrij.

Laura legt bloot wat er werkelijk aan de hand is
Ik help mensen met het ontdekken van nieuwe mogelijkheden en het vinden van andere antwoorden. Dat doe ik door letterlijk en aandachtig te luisteren, door tijdelijk in de schoenen van de ander te staan en daarna samen op zoek te gaan naar wat er werkelijk aan de hand is en wat (ook) mogelijk is. Hoe mensen in interactie betekenis geven en van betekenis (willen) zijn, is het centrale thema dat in mijn werk terugkomt. Soms zeggen we namelijk het ene en doen we het andere. Bijzonder genoeg gebeurt dat vrij vaak, zo ook bij mij een tijd geleden. Ik ben actief op zoek gegaan naar wat ik zelf kon veranderen, zodat mijn leven meer congruent was en is met mijn belangrijkste overtuigingen. Deze lessen helpen mij enorm bij het begeleiden van individuen, teams en organisaties met een verander- of vernieuwingsvraagstuk. Ik heb mij bij B-dare  aangesloten vanuit mijn eigen bedrijf, genaamd LMTLSS.

Dit staat voor Limitless, ofwel Grenzeloos. Omdat op de grens van het ene naar het andere beweging ontstaat, of juist niet. Het is als balanceren tussen chaos en controle, waarbij mogelijkheden alleen kunnen ontstaan door los te laten of anders vast te houden. Ik ben gespecialiseerd in het in co-creatie re-designen van persoonlijke en organisatievraagstukken. De perspectieven ‘intra’ (ik), ‘inter’ (jij en ik) en ‘outer’ (wij in onze omgeving) spelen een belangrijke rol in mijn werk, evenals AppreciativeInquiry en Design Thinking.

Wat nu als we het wel kunnen?
“Nee, dat kan niet!”, werd er tegen me gezegd. Ik weet het nog goed. Het was net na de zomer van 2014 en kennelijk konden we het niet. Ik vroeg me af hoe ze tot die conclusie waren gekomen. Welke ‘feiten’ hadden geleid tot deze werkelijkheid? Ik was verbijsterd, want ik wist dat we het wel konden. Maar iets had ervoor gezorgd dat hun werkelijkheid nu was “dat we het niet kunnen”. Fascinerend! Niet kunnen is eigenlijk ‘vastzetten’. Je maakt een keuze, zet die vast en sluit het onderwerp daarmee af. In veel gevallen functioneel! Maar wat nu als je met jouw ‘feiten’ of die van je organisatie vaker een conclusie vastzet in plaats van nieuwsgierig onderzoekt wat mogelijk is?

Systemisch perspectief
Ik kijk naar mensen en naar de wereld vanuit systemisch perspectief. Want wat ‘daar en dan’ (bijvoorbeeld tijdens die ene vergadering) gebeurt, gebeurt vaak ook in het ‘hier en nu’ (in ons gesprek). Ofwel, wat je je collega’s toedicht doe je wellicht zelf ook. Logisch, want patronen slijten vaak in zonder dat je het door hebt. Taal is een belangrijke factor in deze. Met woorden geef je in interactie betekenis aan jouw wereld, veroorzaak je eigenlijk jouw wereld. Interessant is welke interpretaties, oordelen en overtuigingen bij deze woorden horen.

Wel-zijn van het geheel
Ik geloof in een wereld waarin mensen mogelijkheden verkennen en waarin de nadruk ligt op wel-zijn van het geheel in plaats van op het ego. Een soort van eco-bewust-zijn. Elk woord en elke handeling heeft namelijk consequenties, vaak verdergaand dan we ons over het algemeen realiseren. Ik lever graag een bijdrage aan dit bewustzijn, voornamelijk door alleen en met anderen te onderzoeken wat ‘wel-zijn voor het geheel’ voor wie en in welke context betekent.

Met liefde
Mijn hart staat wagenwijd open voor mensen, omdat ik mensen interessant en -in de breedste zin van het woord- mooi vind. Wij zijn onze eigen sleutel tot verandering.
Ik kan echt genieten van mensen die waardevrij en nieuwsgierig op onderzoek durven uitgaan en daardoor nieuwe dingen ontdekken. Dat dit eigenlijk heel natuurlijk gedrag is bewijzen mijn kinderen. Mijn partner en ik prijzen onszelf erg gelukkig met hen. Niet alleen omdat het natuurlijk de allerleukste kinderen van de wereld zijn… , maar ook omdat zij op hun jonge leeftijd prachtig leven in haar puurste vorm illustreren.

Oude grenzen, nieuwe grenzen, ander grensgebied
Met veel plezier ben ik jaren werkzaam geweest als organisatieadviseur. In zowel profit als non-profit organisaties en in diverse functies. Van faciliteren, trainen, doceren en coachen heb ik altijd het meest genoten. Ik heb een sociaal maatschappelijke en bedrijfskundige achtergrond en ben daarnaast opgeleid als veranderkundige en interventiekundige. Toen ik in 2010 tijdens een pittige opdracht tegen mijn eigen grenzen aan liep, heb ik Annemarieke Nagel ontmoet. Zij heeft me laten inzien welke overtuigingen me op dat moment hielpen en welke niet meer. Sindsdien hebben we contact gehouden. Met een prachtige resultaat als gevolg: samen met haar, Franke en Hans zijn we nu B-dare.

 

Franke: waarderend ontwikkelen is de ‘kortste klap’ naar blijvend resultaat
Ik draag graag bij aan een blijvend resultaat. Dat begint bij mij met scherp kijken naar wat er aan kwaliteit en talent aanwezig is. Om daarna de focus te leggen op wat er bereikt kan worden: Welke ‘droom’ jagen we na en wat is er voor nodig om die te bereiken? Maar wat de vraag ook is, eerst maak ik als trainer of coach verbinding met de ander(en), want zonder verbinding is er geen impact. In verbinding kun je jezelf zijn en daardoor zeggen waar het op staat en zaken signaleren.

De kern voor mij is waarderend ontwikkelen, omdat ontwikkeling hierdoor een blijvende verandering geeft, significante verbetering biedt en de verwachting van een betere toekomst in zich draagt. Opgeleid als trainer en psycholoog ervoer ik als programmamanager en docent bij TSM Business School de kracht van leiderschapsontwikkeling. Ik geniet nog steeds van de beweging die een groep in haar organisatie teweeg kan brengen als gevolg van de inspiratie die zij opdoen in hun ontwikkelproces. Als manager HRD en adviseur binnen KEMA kwam ik in aanraking met AppreciativeInquiry.

De ontwikkeling van waarderend leiderschap bleek de mogelijkheid te bieden om een vijfjaren strategie in drie jaar winstgevend gerealiseerd te krijgen in een internationaal opererende organisatie vol hoogopgeleide professionals. Dat gaf mij de inspiratie om in 2012 vanuit Jongsma Advies te gaan werken aan de ontwikkeling van mensen, teams en organisaties.

Ik werk sinds 2014 samen met B-dare. En hoewel Hans, Annemarieke en ik elkaar toen al meer dan 10 jaar kenden, was ik aangenaam verrast door zowel de kracht van onze onderlinge diversiteit als het gemak waarmee we die diversiteit productief wisten te maken. Samen hebben we verschillende mooie opdrachten voor klanten kunnen realiseren. Het voelt goed om me nu met Laura nadrukkelijker aan B-dare te verbinden om samen het gedachtengoed te borgen, verder uit te bouwen en zo voor klanten een betekenisvolle bijdrage te kunnen leveren.

Van verbinding naar impact
In mijn werkervaring voor verschillende organisaties zag ik wat echt effectief was in het ontwikkelen van mensen, teams en organisaties: Verbinding. De verbinding van iemand met zichzelf, zijn dromen en dilemma’s, mogelijkheden en onmogelijkheden is de kiem van de ontwikkeling. In verbinding met de ander definiëren we onszelf, onder andere door te kijken naar hoe we verschillen. Het accepteren van de verschillen tussen ons is het begin van de integratie van die verschillen tot iets groters en mooiers, dat we samen zouden kunnen zijn of bereiken.

In een organisatie betekent verbinding weten waar je aan bijdraagt, welke betekenis jij met jouw werk hebt in het geheel. Het gespreksthema ‘Het lek zit aan jouw kant van onze boot’ is namelijk doorgaans niet productief.

Een organisatie waarin iedereen weet waar ze samen naar onderweg zijn en durft te doen wat nodig is, is zo krachtig dat zij bergen kan verzetten! Voor waarderend leiderschap is verbinding dan ook een belangrijke voorwaarde. De opgave voor leiderschap is volgens Peter Drucker ‘To create analignment of strengths that make ourweaknesses irrelevant.’ Dat perspectief breng ik graag mee in leiderschapsontwikkeling, want dan zorgt leiderschap voor werkplekken waar het goed is om te zijn en waar topprestaties kunnen worden geleverd.

Problemen niet op de eerste rij
Ik steek een probleem niet onder stoelen of banken, maar zet het ook niet op de eerste rij. De weg tussen toekomst en heden, tussen droom en realiteit kent immers altijd nachtmerries, beren en spoken. Waar het om gaat, is om de moed te verzamelen om de confrontatie aan te gaan. Door zin en onzin van elkaar te scheiden krijg je de ruimte om zelf aan de slag te gaan. Humor laat mensen op een nieuwe manier kijken naar zichzelf. Zo zie we vanzelf hoe we sneller, beter en makkelijker onze droom realiseren.

 

Annemarieke de wereld in: op zoek naar macht
Vanaf deze zomer ga ik de focus in mijn werk geheel richten op het thema macht, als zijnde een essentieel aspect van leiderschap. Ik zal als medeoprichter betrokken blijven bij B-dare om mede richting te geven aan de doorontwikkeling van B-dare. Samen met mijn levenspartner, Martin van Berkel, ga ik het complexe en boeiende onderwerp macht verder doorgronden. We trekken hiervoor letterlijk de wereld in, zodat we macht de aankomende jaren in allerlei culturen en omstandigheden kunnen ervaren en beschouwen. We zullen onze ervaringen en ontdekkingen over macht delen, verdiepen en aanvullen via meetings,
workshops en social media. Het voelt als een bijzondere en waardevolle kans om in deze complexe, globaliserende maatschappij zo vrij op zoek te kunnen gaan naar nieuwe vormen van macht en invloed, die helpen bij het realiseren van een meer duurzame en vreedzame wereld.

Macht is het vermogen om te bepalen
Macht is niet alleen complex, maar ook een beladen thema. We kennen er in ons land snel een negatieve betekenis aan toe en het wordt vaak geassocieerd met misbruik. Daarom spreken we in de praktijk meestal liever over invloed, gezag en leiderschap. Als er macht over je wordt uitgeoefend, kun je je machteloos voelen en er slachtoffer van zijn. En als je zelf macht uitoefent, bestaat de kans dat je er in doorschiet of er misbruik van maakt. Veel mensen vinden macht wel impliciet aantrekkelijk en willen haar om vele redenen verwerven, maar zullen daar vanuit het negatieve imago maar weinig expliciet over communiceren.Zonder macht kunnen we echter geen verschil
maken en iets moois of nieuws creëren.

Macht in ontwikkeling
Tijdens de opleiding Senior Executive Program, die ik bij TIAS Business University heb gevolgd, ben ik gegrepen door het thema macht. Onder andere door de inspirerende visie op macht van collega organisatiepsycholoog Oscar David* is dit onderwerp steeds meer gaan leven voor mij. Hij onderscheidt drie vormen van macht: Macht 1.0, Macht 2.0 en Macht 3.0, die een duidelijke ontwikkeling in tijd en aanpak weergeven en die elk hun eigen kracht en schaduwkanten kennen. Ik heb daar een aanvulling op gemaakt door mannelijke (masculiene) en vrouwelijke (feminiene) aspecten van macht te onderscheiden en deze te koppelen aan de verschillende machtsvormen.
Ons dagelijkse leven wordt veelal gedomineerd door masculiene aspecten van macht en deze worden door de meeste wereldleiders (mannen én vrouwen) aangewend als hun machtsbasis. Tegelijkertijd zijn er steeds meer – ook mannelijke – leiders met een verbindende, duurzame en dienende aanpak en kijken de jongere generaties vanuit hun digitale referentiekader meer naar de collectieve kanten van macht. In deze ontwikkelingen komen vooral feminiene aspecten van macht naar voren. Mijn drijfveer is het verder in verbinding brengen van deze aspecten van macht.

Macht en integriteit
Als macht integer wordt gebruikt, helpt het organisaties veiliger, effectiever, innovatiever en transparanter te worden en is het dienend aan velen. Maar als het wordt aangewend voor eigenbelang, is ze vaak gevaarlijk en beschadigend voor de minder machtigen.

Onze overtuiging is dat hoe meer leiders de integriteitskant van macht hebben ontwikkeld, des te beter ze in staat zijn hun organisaties te dienen. Integriteit van macht ontstaat bij het aanwenden van een evenwichtige balans van vrouwelijke en mannelijke aspecten van macht, afhankelijk van de doelen en de situatie waarin een leider verkeert. Het kunnen realiseren van dit evenwicht vormt de kern van mijn onderzoek.

* Oscar David: ‘Macht! – Van instinct tot integriteit’ – Mediawerf, 2014

 

Hans Heyda: ‘Maak van je team een Eenheid’
23 maart jl. presenteerden Franke Jongsma en ik ons boek over eenheidsontwikkeling: ‘Maak van je team een eenheid’ (S2 Uitgevers, 2018). De afgelopen jaren zijn we bij klanten, waar we met eenheidsontwikkeling aan de slag zijn gegaan, heel succesvol gebleken. Ons concept eenheidsontwikkeling is voor een belangrijk deel gebaseerd op mijn ervaringen als leidinggevende bij de bij het Korps Mariniers. Franke heeft mij uitgedaagd om de inzichten uit die tijd werkbaar te maken voor anderen. Dat deed ik namelijk zelden, omdat het in mijn beleving ging om het team dat wij trainden en de thema’s waar zij tegen aanliepen en niet om mijn verhalen uit het verleden. Dat paste ook goed bij mijn waarde ‘bescheidenheid’.

Toen ook onze uitgever, Stella de Jager, mij uitdaagde om meer met mijn marinierservaringen te doen, heb ik deze schroom van me afgeworpen. Zo konden we drie verschillende werelden samenbrengen, die van de marinier, de psycholoog en de praktijk. Het concept eenheidsontwikkeling is getoetst en aangescherpt met klanten in zowel profit- als non-profitorganisaties.

Drie belangrijke lessen uit mijn marinierstijd vormen de kern van ons boek:

(1) Een eenheid begint net andersom
De mariniers werken met de doctrine ‘Mission Command’ en hierin is niet de opdracht het belangrijkste, maar de ‘Commanders Intent’. In de commanders Intent legt de commandant uit wat de uiteindelijk bedoeling is van de actie die men gaat ondernemen en wat het effect is dat hij wil bereiken als de actie geslaagd is. Dan hebben de mensen in de eenheid minder last van twee zaken die vaak gebeuren onder dat soort omstandigheden: ‘No plan survives contact with the enemy’ en ‘In the fog of war you lose communications’. Zij weten namelijk wat de bedoeling is en kunnen zelfstandig handelen onder gewijzigde omstandigheden, zonder eerst met hun leidinggevende te moeten overleggen.
Wij hebben dat vertaald naar het principe dat een eenheid altijd start met het formuleren van haar Collectieve Ambitie. Als deze ambitie werkelijk gezamenlijk is, dan is deze de toetssteen en leidraad voor al het handelen van de leden van de eenheid. Het biedt de individuele leden de mogelijkheid om tijd- en plaats onafhankelijk van elkaar te werken.

(2) De vijfde dimensie van eenheidsontwikkeling: groei
De groei van team tot eenheid gaat niet over één nacht ijs. Karin van Helmond, projectmanager bij ProRail, onderkende dit tijdens een ‘Teamwork Challenge’. Zij gaf aan: “Jullie als mariniers oefenen alles en niet één keer, maar uit den treure, totdat je er als team bekwaam in bent”. En inderdaad, dat klopt. Mariniers oefenen situaties eindeloos (veel onder begeleiding van evaluatoren), tot ze het niveau hebben bereikt dat ‘de linker hand van de rechter hand weet wat hij doet, alleen is het mijn linkerhand en jouw rechterhand’.
“Dit is opmerkelijk”, vervolgde zij: “In onze projecten beginnen we op een standaard dag met een ‘Team Start Up’ en eventueel met een bijeenkomst ‘Team Follow Up’ en we denken dat dit volstaat voor de meest ingewikkelde opdrachten”.

Om een eenheid te kunnen worden, is het noodzakelijk dat eenheidsontwikkeling een continu proces is, dat gestructureerd wordt aangepakt. Dit is een onderschat fenomeen. Veelal staan teams eenmalig stil bij een onderdeel van het eigen functioneren en verwachten daarna dat het goed komt. Daarom hebben wij aan de vier dimensies van teamontwikkeling: collectieve ambitie, organisatie, interactie en context een vijfde dimensie toegevoegd: groei. Door telkens de cyclus van reflecteren – dromen – ontwerpen – handelen te doorlopen ervaar je op een gegeven moment dat je een eenheid bent geworden.

(3) Vertrouwen
Bij de mariniers is er een grenzeloos vertrouwen in elkaar. Dat komt (kort door de bocht) door de situatie dat de Korpswaarden in de opleiding tot marinier, die 4 maanden duurt, geïnternaliseerd worden. Daarnaast moet je het als eenheid gewoon met elkaar zien te redden. Dat zorgt ervoor dat het niet zoveel zin heeft om alsmaar te praten over wat iemand niet kan. We investeren liever in de ontwikkeling van elkaar en je accepteert de ander, ook al is hij anders. Je ondersteunt elkaar. Doordat je 24 uur per dag bij elkaar op de lip zit, ken je elkaar ook door en door.
Natuurlijk is in dit opzicht de situatie bij de mariniers niet te vergelijken met de meeste teams buiten deze wereld. Je kunt echter wel hetzelfde op een andere manier doen en daar zijn Franke en ik mee bezig. Als eerste stap in het opbouwen van vertrouwen kiest het team teamwaarden en laat die leidend zijn in de wijze waarop de teamleden met elkaar omgaan. Als dit proces werkelijk collectief is en mensen hebben er volmondig ja tegen kunnen zeggen, zitten deze teamwaarden ‘ook tussen de oren’. Als tweede stap hebben wij het begrip waarderende diversiteit geïntroduceerd. Waarderende diversiteit begint ermee de ander zo goed te leren kennen dat je precies weet over welke kwaliteiten en talenten die ander beschikt. De kunst is vervolgens om elkaar op die talenten en kwaliteiten in te zetten. Het betekent dat je in een eenheid het ‘spel van leiden en volgen’ goed speelt. Je wordt ‘leidend’ waar je een talent kunt inzetten, je wordt ‘volgend’ waar de kwaliteiten van een ander meer tot hun recht komen.

Start
Activiteit
Aantal deelnemers
Vrijdag 22 juni 2018 Persoonlijk ontwikkelingstraject ‘Essenties van Leiderschap Intensief’ 4
Maandag 1 oktober 2018 Leergang ‘Leidinggeven aan Eenheidsontwikkeling’ 4-8
Vrijdag 19 oktober 2018 Workshop Design Thinking ‘The Gift Giving’ 12
Woensdag 20 maart 2019 Workshop ‘De schoonheid van Macht’ 12

 

Persoonsgegevens
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze privacywet gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens.
Wat betekent dit voor jou?
Omdat je bekend bent in onze administratie bewaren wij algemene persoonsgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer, functie, werkgever) van je. Dat doen we om je via onze nieuwsbrief te kunnen informeren over inhoudelijke thema’s, over nieuwe ontwikkelingen en om je uit te nodigen voor onze bijeenkomsten.
Wie kunnen deze gegevens inzien?
Deze gegevens worden alleen ingezien en voor mailing gebruikt door de trainers van B-dare en niet aan derden ter beschikking gesteld.Wil je dat jouw gegevens uit ons bestand worden verwijderd?
Dan kun je dat eenvoudig aangeven via het volgende emailadres: info@b-dare.nu