Nieuws

Nieuwsbrief December 2017

06 12, 2017 admin Comments Off on Nieuwsbrief December 2017
Nieuwsbrief December 2017

Nieuwsbrief 15 – B-dare Hans Heyda en Annemarieke Nagel

Ons volgende persoonlijk ontwikkelingstraject ‘Essenties van Leiderschap Intensief’ start in januari 2018, er zijn nog 2 plaatsen vrij! Wellicht is het interessant voor jouw of ken je mensen die hierin geïnteresseerd zijn. Lees voor de werkwijze, opbrengsten en de effecten van dit traject, en over de ervaringen van twee deelnemers, in het laatste deel van deze nieuwsbrief.

Daarnaast delen wij in deze nieuwsbrief graag onze ervaringen met het trainen van organisaties – o.a. de gemeentes Eindhoven en Duiven – in het geven van Feedforward. Feedforward is een methode om de groeimindset van mensen aan te spreken en hun persoonlijke ontwikkeling vanuit zelfsturing en een waarderende aanpak te versterken. Op individueel niveau leer en groei je aanzienlijk sneller en de interactie tussen mensen maakt leren van elkaar inspirerend en minder afhankelijk van de leidinggevende.

Activeren van de groeimindset: kunst en kunde

We hebben met klanten een aanpak ontwikkeld, waarmee medewerkers en leidinggevenden elkaar kunnen helpen om versneld te groeien als mens en medewerker: Feedforward.
Mensen gaan in gesprek met elkaar over gedrag en mobiliseren direct het groeipotentieel van de ander, omdat ze elkaars zogenaamde ‘groeimindset’ activeren.

Uit toonaangevend onderzoek van de afgelopen 10 jaar (o.a. Dweck, Deci & Ryan en Daniël Pink) blijkt dat feedback ontvangen voor onze hersenen moeilijk is, zeker als het onze minder goede eigenschappen, kwaliteiten en gedragingen betreft. Wanneer je als feedbackontvanger het gevoel krijgt dat je tekort bent geschoten, reageren de hersenen reflexmatig alsof je bedreigd wordt. Dan wordt het ‘reptielenbrein’ automatisch geactiveerd. Dat leidt tot instinctieve reacties op de feedback, die een variant zijn van de overleefreacties vechten, vluchten of bevriezen. Niet zo helpend, wanneer je wilt leren van de vaak goedbedoelde tips en feedback van anderen.

Wat wèl werkt is het gebruiken van feedforward. Deze vorm gaat namelijk uit van de aanwezige kwaliteiten en van wat je goed doet en geeft een vrijblijvende suggestie over wat je van daaruit nog verder kunt ontwikkelen. Bij het ontvangen van feedforward worden delen van ‘proactieve brein’ geactiveerd en daarmee wordt de groeimindset aangesproken. Het maakt leren van elkaar makkelijker en inspirerend.

Kunst en kunde

Het goed leren hanteren van feedforward als manier om de groeimindset te activeren zorgt voor meer impact op de ontwikkeling van anderen en van jezelf. Je kunt dat doen door het te ontwikkelen op het niveau van kunde: vaardig zijn in het geven feedforward. Hierin schuilt het gevaar dat het een ‘trucje’ wordt. Daarom werken wij ook op het niveau van overtuigingen van degene die feedforward geeft. Deze overtuigingen bestaan vaak uit (voor)oordelen over datgene waar we ons aan irriteren bij de ander. De kunst van groeifeedback is om, achter datgene waar je je aan ergert bij iemand of waar je een sterk oordeel op hebt, de eigenlijke (vaak wat doorgeschoten) kwaliteit van de ander te zien. Dan ben je in staat om de ander te waarderen en een oprechte suggestie te doen om zich verder te ontwikkelen. Een suggestie, waarbij de ander centraal staat en die helpt om zijn of haar houding en gedrag in overeenstemming met elkaar te brengen.

De kunde en kunst van feedforward geven prikkelt dus de groeimindset van mensen. In een team of organisatie wordt het leren daardoor een prettig en onlosmakelijk deel van de dagelijkse werkelijkheid. Bijkomend effect is dat deelnemers over het algemeen ook hun zelfsturing en zelfvertrouwen versterken. Als mensen zich veilig en gewaardeerd voelen, gaan ze automatisch meer verbinding aan met elkaar. Dit gaat voorbij de grenzen van het eigen team en de afdeling en levert ook een betere relatie met klanten op.

Dit sluit goed aan op het eerste deel van de visie van B-dare:

Wij leveren een betekenisvolle bijdrage aan ontwikkelende organisaties, waarin mensen vanuit zelfsturing hun talenten optimaal inzetten en waarin hun eigen zingeving past bij de bedoeling van de organisatie.

Praktisch doen we dit door te sturen op:
• waardering van kracht, talenten en potentieel van medewerkers als vertrekpunt;
• eigen verantwoordelijkheid nemen;
• samen groeien door de dialoog aan te gaan;
• leren van elkaar en van ‘best practices’;
• oefenen en ruimte om te experimenteren.

Geïnteresseerd in het ontwikkelen van de kunst en kunde van feedforward en het activeren van de groeimindset? Wij vertellen je er graag meer over.

Ontwikkelingstrajecten Essenties van Leiderschap Intensief

Onze ontwikkelingstrajecten ‘Essenties van Leiderschap Intensief’ zijn toegesneden op de persoonlijke leiderschapsvragen van de deelnemers en ingericht op kleine groepen (maximaal 5 per groep). Het voordeel van deze vorm van begeleiding is dat het helemaal maatwerk is en een persoonlijke en veilige leeromgeving biedt, met extra focus, intensiteit en diepgang. Het gehele traject omvat 6 bijeenkomsten van 1 tot 1,5 dagdeel met een doorlooptijd van 1 jaar. De bijeenkomsten worden ingepland in overleg met de leergroep. Iedere deelnemer heeft tevens vier coachingsgesprekken van 1,5 uur per keer.

“In 2016-2017 hebben wij samen het traject ‘Essenties van Leiderschap Intensief’ gevolgd met als inspirerend leider Hans Heyda. Het was voor ons wel even spannend, want we komen uit dezelfde organisatie. We hadden zeer persoonlijke vraagstukken en hoe verhouden die zich tot elkaar en in onze werkrelatie: Hoe veilig is het om volledig open te zijn, komen we niet in conflict en hoe gaan we met wat we van elkaar weten om in onze dagelijkse werkpraktijk?

We hebben hierover vanaf het begin duidelijke afspraken gemaakt en dat werkte fantastisch. Heel snel waren onze bedenkingen weg en kwamen we tot de ontdekking dat het juist versterkt in onze werkomgeving en zeker in ons leiderschap binnen de organisatie. We zijn een sterk team binnen de organisatie en merken, juist omdat we dit traject samen hebben gedaan, hoe waardevol het is in de praktijk: wij pakken het coachen makkelijk op naar collega`s en zijn in verbinding.

 

Het meest trots zijn we op onze leiderschapsontwikkeling:

Ria: Ik ben trots op wie ik ben en sta in mijn kracht. Dit was voor mij onmogelijk om uit te spreken tijdens het begin van het traject. Ik heb het hebben van een oordeel losgelaten en luister geïnteresseerd, onderzoek en ben in verbinding.

Patricia: Ik heb geleerd om te vertrouwen op mezelf en mijn gevoel. Dit geeft mij rust. Zo kan ik handelen vanuit verbinding en kracht. Ik geef de ander vertrouwen en ruimte. In mijn leiderschap werpt dit zijn vruchten af. Door open, eerlijk, positief en duidelijk te zijn, is er wederzijds respect.”

Ria Bakhuizen en Patricia van Tilburg,
Heuvelrug Wonen te Doorn