Nieuws

Boekbespreking ‘Oorverdovende Stilte – Aikido in het dagelijks leven’ door Annemarieke Nagel

17 04, 2013 Laura de Faber Comments Off on Boekbespreking ‘Oorverdovende Stilte – Aikido in het dagelijks leven’ door Annemarieke Nagel

Aalt Aalten – ‘Oorverdovende Stilte – Aikido in het dagelijks leven’, 2e druk 2006, uitgegeven door A. Aalten. ISBN  90-901375-9

Waar gaat dit boek over?
Dit zeer leesbare en compacte boekje (104 bladzijden) gaat over de praktische wijze waarop de vier principes van de Japanse vechtsport ‘Aikido’ middels de ‘Aiki Aanpak’ in het dagelijkse leven en werk kunnen worden toegepast. De Aiki Aanpak gaat uit van ieders eigen kracht: “hoe dieper je de kern raakt, hoe meer energie er vrij komt”. Een belangrijk uitgangspunt van Aikido is, dat wanneer je denkt in termen van vechten en uitschakelen, je gaat botsen met de ander. Je bent dan gericht op strijden en vernietigen. Wanneer je denkt in termen van harmonie, dan ben je gericht op ontmoeten  en inschakelen en dat is waar de Aiki-Aanpak van uit gaat. Dit boek geeft vele praktische voorbeelden waarin de principes van Aikido worden vertaald naar het dagelijks leven en werken. Het gaat tevens in op ‘wakker’ en ‘waarachtig’ leiderschap.

Aikidoprincipes en de zes regels
Aikido is gebaseerd op vier principes: ‘handhaaf je kern’, ‘ontspan volledig’, ‘handhaaf je gewicht aan de onderkant’ en ‘hou je aandacht naar buiten’. Hieruit vloeien vervolgens de volgende zes regels voort:

  • 1. Neem de situatie zoals hij is
  • 2. Weet wat je wilt toevoegen aan jezelf, de ander, de wereld
  • 3. Weet wat de ander wil
  • 4. Respecteer de ander
  • 5. Verplaats je in de schoenen van de ander
  • 6. Handel vanuit stilte.

Deze regels leveren uiteraard een heel ander soort leiderschap op dan we vanuit het Westerse denken over leiderschap gewend zijn. Het gaat erom wat je kunt toevoegen aan je omgeving of aan de ander vanuit de overtuiging dat er genoeg is voor iedereen.

Waarom vind je dit boek interessant?
Wat mij zeer aanspreekt in dit inspirerende boekje is, dat het volledig uitgaat van de grote kracht die al aanwezig is in ieder mens. Dit is waar we met onze leiderschapsprogramma’s helemaal  op aansluiten. Aikido is een belangrijk onderdeel van ons ontwikkelingstraject ‘De Essenties van Leiderschap’. Pieter Klaassen is de Aikido meester die in onze leergangen de Aikido-filosofie omzet in concrete oefeningen, waarin de deelnemers ervaren wat het betekent om in je Kern te zijn. Dat zijn telkens weer hele bijzondere momenten (zie elders in deze nieuwsbrief). Zij ervaren dat het in principe als mens en als leider heel eenvoudig is om daadwerkelijk verschil te kunnen maken voor jezelf en dus ook voor anderen.

Onze Westerse cultuur gaat veelal uit van angst voor tekort, waardoor je jezelf vaak als uitgangspunt van je handelen neemt. Aikido is een bijzondere wijze om je te leren verplaatsen in de positie van een ander. Dit maakt dat je náást de ander kunt gaan staan, ook als het je tegenstander lijkt te zijn. Dit vind ik een waar, maar soms wel lastig gedachtengoed.

Wanneer je helemaal en onbevooroordeeld aanwezig bent, ben je ‘waarachtig’. Dat is wat mensen vaak met ‘charisma’ bedoelen. Dat komt van binnen uit en kun je niet leren. Het is er al wanneer je aanwezig bent (360 graden aandacht naar buiten vanuit je Kern). Waarachtig leiderschap gaat uit van vertrouwen en dat ligt weer ten grondslag aan het vermogen te geven en te ontvangen. Het gaat om richting geven vanuit je kracht door de ander uit te nodigen met je mee te bewegen en op het juiste moment weer los te laten. Ik kan mij hier helemaal in vinden en het is broodnodig in het denken over en invullen van modern leiderschap.

Waarom raad je het aan?
De beschreven uitgangspunten van Aikido, ook die over leiderschap, sluiten naadloos aan op onze leiderschapsvisie. Iedere keer dat ik met de Aikido-oefeningen en -filosofie in aanraking kom, krijg ik daar zoveel energie van. Dat gun ik anderen ook!