Nieuws

Boekbespreking ‘Gedeeld Leiderschap’ door Annemarieke Nagel

17 09, 2012 Laura de Faber Comments Off on Boekbespreking ‘Gedeeld Leiderschap’ door Annemarieke Nagel
Boekbespreking ‘Gedeeld Leiderschap’ door Annemarieke Nagel

Jelle Dijkstra & Paul-Peter Feld: ‘Gedeeld Leiderschap’
april 2012 Koninklijke Van Gorcum BV Assen

Waar gaat het boek over?
Met dit boek willen de auteurs een bijdrage leveren aan een denkproces en de lezer prikkelen om zelf oplossingen te bedenken voor een nieuw model van leiderschap. Leiderschap dat nationale- en organisatieculturen overstijgt. Ze noemen het Gedeeld Leiderschap.

Diverse ontwikkelingen in onze maatschappij maken veranderingen in samenwerken, organiseren, leren en leiderschap noodzakelijk. Door de toenemende complexiteit van het werk en de hoeveelheid informatie die moet worden verwerkt is de druk op managers flink toegenomen. Tegelijkertijd is door de economische recessie het aantal managers sterk teruggelopen en worden hele managementlagen weggesneden, met alle gevolgen van dien. Hiervoor in de plaats komen flexibeler vormen van samenwerken, zoals co-creatie en ketensamenwerking en neemt het aantal ZZP-ers en flexwerkers aanzienlijk toe.

Leiderschap: een gezamenlijk proces
Bovengenoemde ontwikkelingen leiden tot een andere vorm van leiderschap. Het traditionele organisatiemodel met de hiërarchische manager-medewerker-relatie vormt een belemmering voor vooruitgang en wordt steeds meer een inhoudelijke meester-gezelrelatie. In het verleden is gekozen voor alternatieven als zelfsturende teams of matrixorganisaties. Deze vormen bleken veelal onvoldoende effectief te zijn omdat leiderschap te onduidelijk geregeld was en er teveel ruimte was om eigen doelstellingen boven die van het collectief te plaatsen.

Dijkstra en Feld zien het antwoord in Gedeeld Leiderschap. In dit leiderschapsconcept staan kleinere en grotere, interne en externe werkkernen op flexibele en organische wijze in verbinding en worden succesvolle business activiteiten ontwikkeld, ook ‘in the cloud’. Om dit mogelijk te maken is het nodig personen zelf verantwoordelijkheid te laten nemen voor de ontwikkeling van hun ‘talent portfolio’. Het bijpassende leiderschap wordt gespreid over, of gedeeld door, een groter aantal personen. Leiderschap is niet langer een afgebakende hiërarchische taak, maar een sociaal proces dat door meerdere mensen tezamen wordt ingevuld. De persoonlijke leiderschapsportfolio’s vormen de basis voor het verdelen van leiderschapsrollen en het inzetten van specifieke kwaliteiten die daarbij nodig zijn. Afhankelijk van de fase waarin een activiteit of project zich bevindt en de gebeurtenissen die plaatsvinden, kunnen de benodigde leiderschapskwaliteiten worden ingezet van de verschillende betrokkenen. Deze nieuwe manier van leiderschap zal volgens de auteurs door een groot aantal mensen aangeleerd moeten worden. Experimenteren met nieuwe gedrag en het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden en nieuwe attitudes zijn dringend noodzakelijk.

Waarom vind je dit boek interessant?
Het uitgangspunt Delen=vermenigvuldigen wordt op een treffende manier uitgewerkt in dit nieuwe leiderschapsconcept. Dat komt al tot uiting in het feit dat je 1 boek koopt en 2 versies ontvangt, waarvan je er één kunt weggeven aan een ander om het gedachtengoed te vermenigvuldigen.
Daarnaast is de tekst zo opgezet, dat je deze intuïtief kunt lezen (=’Het nieuwe lezen’). Je kunt je eigen leesstructuur ontwerpen en zo een persoonlijk gekleurde leeservaring opdoen. Ik ben trouwens niet de enige die dit een interessant boek vind, want het boek is verkozen tot Managementboek van het jaar 2012.

Wat betreft de inhoud herken ik veel elementen die aansluiten bij onze manier van kijken naar leiderschap vanuit de 7 essenties. Wij zijn al vele jaren bezig om leiders te leren het persoonlijk leiderschap van zichzelf en hun medewerkers te ontwikkelen. Dat is een voorwaarde voor gedeeld leiderschap. Ik ben ervan overtuigd dat de complexiteit van onze huidige maatschappij andere eisen stelt aan leiderschap en voel me daar ook nog verder toe uitgedaagd. In onze eigen netwerkomgeving ontwikkelen we al enige tijd meerdere voorbeelden van flexibele samenwerking, gericht op het selectief inzetten van ieders kwaliteiten en portfolio. Dit werkt en geeft zin in werk.

Waarom raad je het aan?
Ik vind dit qua vorm en inhoud een mooi boek, dat mij heeft geïnspireerd nog ruimer naar leiderschap en nieuwe organisatievormen te kijken. Leiderschap dat is gebaseerd op verbinding, waarden, duurzaamheid, veerkracht en ontwikkelingspotentieel. Hier ligt echt onze toekomst en daar wil ik anderen graag op attenderen.