Nieuws

B-dare over gedeeld leiderschap

17 09, 2012 Laura de Faber Comments Off on B-dare over gedeeld leiderschap
B-dare over gedeeld leiderschap

“De som is meer dan het geheel van de delen.
Is dat ook het geval bij leiderschap?”

Gedeeld leiderschap heeft als uitgangspunt dat de leidinggevende rol niet langer alleen ligt bij de formele, hiërarchische leider, maar dat aspecten van leiderschap worden gedeeld onder meerdere mensen binnen een afdeling of team. Door goed op de hoogte te zijn van je eigen kwaliteiten en talenten en deze ook te kennen van elkaar, kun je per project of taak de mensen met de gewenste leiderschapskwaliteiten combineren. Dit is dus een leiderschapsproces, waarbij je het beste uit mensen combineert en naar boven haalt. Hierdoor word je als team veel flexibeler en effectiever in het kunnen voldoen aan de complexe opgaven waar veel bedrijven voor staan. Leiderschap op deze wijze is het resultaat van co-creatie.

Dit is een kolfje naar onze hand. Want waar wij ons in onze leiderschapstrajecten al ruim 8 jaar hard voor maken, is dat leiders hun eigen leiderschapskwaliteiten beter leren kennen en inzetten.

Niet alleen voor zichzelf, maar vooral ook om medewerkers op hun beurt te helpen hun kwaliteiten te ont-wikkelen. Het gaat ons om het aanboren van potentieel, dat gezamenlijk in kan worden gezet in uitdagende opdrachten en activiteiten. Het geheel is volgens ons al heel lang veel meer dan de som der delen. Hoe meer medewerkers zich verantwoordelijk voelen voor het bijdragen vanuit hun specifieke kwaliteiten, ook op leiderschapsgebied, hoe groter en duurzamer het resultaat.

In onze leiderschapstrajecten laten we leiders onder meer een leiderschapsverklaring opstellen, die ze delen met mensen uit hun (werk)omgeving. Hierin maken ze duidelijk wat zij te bieden hebben in hun leiderschap en waar anderen hen kunnen aanvullen..

Wat ons betreft is  gedeeld leiderschap een manier om vernieuwing door te kunnen voeren in de inmiddels achterhaalde hiërarchische organisatiestructuren die mede debet waren aan de economische crisis waar we nog niet uitkomen.

Een belangrijke inspiratiebron voor ons in het bewust worden van de mogelijkheden van gedeeld leiderschap is het boek ‘Gedeeld Leiderschap’. We willen je hierin graag meenemen, vandaar dat we er een boekrecensie over hebben geschreven, die je hier kunt lezen.