Wil jij effectief leiding geven
aan jezelf en anderen?
Breng de gewenste
beweging op gang!

Incompany maatwerkprogramma's

Op zoek naar een ervaren partner om uw mensen en organisatie te ontwikkelen? Wij maken in co-creatie een in-company workshop, training, veranderaanpak of organisatieontwikkelingstraject op maat. B-dare ondersteunt de (leiderschaps-)ontwikkeling van mensen in organisaties, ontwikkelt eigenaarschap of gedeeld leiderschap, bouwt aan een collectieve ambitie en het realiseren ervan en brengt de gewenste beweging in de organisatie op gang. We maken los wat te vast zit of stellen vast wat er loskomt, zodat iedereen een betekenisvolle bijdrage kan leveren aan het geheel en men samen de gewenste toekomst realiseert.

Wat kan B-dare voor je betekenen?

Wij ontwerpen programma’s op maat

B-dare ontwerpt samen met jou (in co-creatie) als opdrachtgever een krachtige interventie op maat. Of het gaat om een workshop ‘waarderend leidinggeven’, een procesaanpak ‘vanuit visie organiseren’, een training ‘het echte gesprek’ voeren’ of een organisatieontwikkelingstraject, wij regelen het.

Vanuit gedeeld leiderschap verantwoordelijk voelen

Wij werken onder anderen vanuit de filosofie van progressiegericht en waarderend onderzoeken.  Een procesaanpak waarbij iedereen zich vanuit gedeeld leiderschap verantwoordelijk voelt voor het proces en de gewenste uitkomst. Door bijvoorbeeld met de mensen uit de organisatie een gezamenlijke en attractieve visie te ontwikkelen, die leidend is voor jullie toekomst en past bij de bedoeling van jullie organisatie.

Samen visie creëren en uitvoeren

Want een leider met een visie, die mensen willen volgen is sterk, maar een groep mensen die samen hun visieontwikkeling aanpakken en waarmaken, is vele malen krachtiger. Daarbij kijken we altijd naar wat er gebeurt op vier niveaus:

“Wat gebeurt er met mij en de ander, ten dienste van de bedoeling van de organisatie, in de context van de wereld van vandaag.”

B-dare - collectieve maatwerkprogramma's foto 4

Welke workshops, programma’s en trainingen hebben wij voor onze klanten uitgevoerd

  • ‘Het echte gesprek’: coachend leiderschap van de leiders en eigenaarschap van de medewerkers in het voeren van een betekenisvolle dialoog.
  • 'Gedeeld leiderschap’: ontwikkeling van persoonlijk leiderschap en coachend leiderschap in de ontwikkeling van een zelfsturende organisatie aangaande de deregulering van taken van de centrale overheid naar gemeentelijke overheden.
  • 'Waardevol werken aan de toekomst', Lifting the world ánd the organisation with and by the people of the organisation; een organisatieontwikkelingstraject volgens the principes van waarderend leiderschap.
  • ‘Feed forward’: bouwen aan een ontwikkelingsgerichte feedbackcultuur waarbij medewerkers eigenaarschap tonen en er op het gebied van teamontwikkeling stappen worden gezet.
  • ‘Leidinggeven aan verandering’: het ontwikkelen van effectief en waarderend leiderschap voor trekkers van veranderprocessen.
B-dare - collectieve maatwerkprogramma's foto 5

Wat haal je in huis met B-dare?

Ontwikkelen vanuit co-creatie

Werken met B-dare betekent vanuit co-creatie zowel kijken ‘van buiten naar binnen’ als ‘van binnen naar buiten’. ‘Van buiten naar binnen’: Wat gebeurt er in de wereld om ons heen en welke gevolgen heeft dat voor onze organisatie en voor hoe de mensen daarin met elkaar vanuit effectief leiderschap samenwerken? ‘Van binnen naar buiten’: Wat drijft mij en over welke talenten beschik ik, waarmee ik in het contact met anderen van betekenis ben en wij samen voor onze omgeving onze collectieve ambitie waarmaken?

Vanuit divers perspectief

Werken vanuit deze kernvragen betekent dat leiderschap ontwikkelen op het niveau van het team en de organisatie hand in hand gaan met het persoonlijke niveau. Het leren vindt plaats op zowel individueel- als groepsniveau en leidt tot een toepasselijke vorm van zelfsturing en zelforganisatie die aansluit op de bedoeling van de organisatie, geleid vanuit waarderend en coachend leiderschap.

“Mensen willen best veranderen, maar niemand wil veranderd worden.”